Η Novecon Consultants παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών, εκτέλεσης, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και διαχείρισης επενδύσεων σε πελάτες που ασχολούνται με την αγορά, την πώληση, την επένδυση, τη χρηματοδότηση ή την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων με ακίνητα.

Για οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.