Η επιστημονική κατάρτιση των νομικών της εταιρίας μας καθώς και η πολύχρονη εμπειρία τους, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Novecon Consultants.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

  • Νομική υποστήριξη για σύνταξη καταστατικών, συμβολαίων, μισθωτηρίων
  • Έλεγχος επωνυμίας και κατοχύρωση σήματος εταιρείας
  • Επιλογή εταιρικού τύπου και διεκπεραίωση διαδικασιών ίδρυσης εταιρείας
  • Σύνταξη καταστατικού
  • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας
  • Κατάρτιση συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης
  • Διαπραγμάτευση με αντισυμβαλλομένους για τους νομικούς όρους των καταρτιζόμενων συμβάσεων

  Σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας επιτυγχάνουμε την εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου και κόστους προκειμένου να επιτύχουμε την αποτελεσματική και ταχύτατη διεκπεραίωση των υποθέσεων που μας ανατίθονται.