Κάποια στιγμή στην  ζωής σας πήρατε κάποιο δάνειο το οποίο τώρα δεν μπορείτε να αποπληρώσετε ? Η Novecon είναι εδώ για να αναλάβει με επιτυχία το δύσκολο έργο της διαπραγμάτευσης  με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Εξωδικαστικός μηχανισμός

Συμπληρώστε τη φόρμα για μια δωρεάν εκτίμηση της υπόθεση σας.

Διαπραγμάτευση δανείων σε Ελβετικό φράγκο

Συμπληρώστε τη φόρμα για μια δωρεάν εκτίμηση της υπόθεση σας.

Φόρμα αναδιάρθρωσης δανείων

Σύντομα κοντά σας…